De Weerribben staat onder druk, onder meer door stikstof. Als we niks doen, groeit het moeras snel dicht. Daarom gaan we de komende jaren bomen en struiken verwijderen, petgaten graven, waterhuishouding herstellen en voedselrijke toplaag van de bodem verwijderen.

Bron: Staatsbosbeheer ,

klik hier voor het complete artikel