weerribben kaart

De Weerribben is een 35 km² groot natuurgebied in de gemeente Steenwijkerland in het noordwesten van de Nederlandse provincie Overijssel. Het vormt onderdeel van het Nationaal Park Weerribben-Wieden en is grotendeels in handen van Staatsbosbeheer.

Het nationale park De Weerribben werd oorspronkelijk ingesteld in 1992. Op 17 januari 2007 (definitief in januari 2009) werd het park uitgebreid met het qua natuur vergelijkbare gebied De Wieden dat ten zuiden ervan ligt en grotendeels in handen is van Natuurmonumenten. Het vormt daarmee samen het Nationaal Park Weerribben-Wieden dat bijna 100 km² groot is. Tezamen vormen zij een van de belangrijkste moerasgebieden van Europa.

Ligging:
Midden in het natuurgebied ligt het dorp Kalenberg, dat tot voor kort grotendeels van de rietteelt leefde, alsmede de buurtschap Hoogeweg. Langs de rand van de Weerribben liggen Ossenzijl, Wetering, Scheerwolde, Blankenham, Muggenbeet en het dorp Nederland. Kalenberg, Ossenzijl, Wetering en Nederland waren oorspronkelijk vaardorpen.

Naar het noorden toe sluiten de Weerribben (bijna) aan bij de Lindevallei en de laagveenmoerassen van de Rottige Meente, Brandemeer en Oldelamer in de Friese gemeente Weststellingwerf. Naar het zuiden toe sluiten de Weerribben aan bij de laagveenmoerassen in de Wieden, die zich op hun buurt weer voortzetten in de Olde Maten bij Staphorst. Naar het westen, bij Blankenham ligt een graspolder met een oude zeedijk op de overgang naar de Noordoostpolder.

Bron: Wikepedia

Onderstaand de laatste nieuwtjes over het gebied: