We zijn begonnen met 1 van de vele maatregelen die natuur in De Weerribben gaat helpen. Op dit moment verwijderen we bomen en struiken tussen de Kooi van Pen en het dorpje Nederland. Om het veenmosrietland en het trilveen te herstellen en te kunnen maaien en beheren, is het nodig de opslag die er groeit weg te halen.

Bron: Staatsbosbeheer dd 22-01-2021 

 

Klik hier voor het hele artikel