In augustus werd gemeld dat mogelijk de laatste otter in Gelderland was doodgereden. Dat gold misschien voor de regio Doesburg, maar niet voor het gehele rivierengebied. Dat bleek wel omdat een week later alweer sporen werden waargenomen. 

 

Bron:  Ark.eu dd 27-12-2015

Klik hier voor het hele artikel