De watergangen in Flevoland zijn in de afgelopen jaren steeds meer verbeterd. Het waterschap Zuiderzeeland werkt aan natuurvriendelijke oevers en de verbetering van de waterkwaliteit. In het Roggebotzand is het al weer enkele jaren geleden dat de oevers van de Roggebottocht natuurvriendelijk zijn ingericht. De otter is een soort waar wij, en het waterschap trots op mogen zijn. 

Bron: Boswachterblog.nl Flevoland dd 08-02-017

Klik hier voor het hele artikel