De afgelopen periode ontving It Fryske Gea diverse meldingen van waarnemingen betreffende otters. Zo werden in het natuurgebied het Easterskar ten zuiden van Heerenveen op vijf plekken langs het kanaal en waterplassen otterspraints en/of sporen aangetroffen door Sip Veenstra en Ronald Kuindersma.

Bron: fmf.frl dd 14-01-2013

Klik hier voor het hele artikel