Door aanleg van het natuurnetwerk in Nederland met bijbehorende faunaverbindingen heeft de otter zich in De Onlanden kunnen vestigen. Men probeert  de leefomstandigheden er nu zo optimaal mogelijk te houden zodat ze er ook blijven. Met de droge en natte onderdoorgang kunnen bijvoorbeeld otters, dassen, egels, hazen en diverse vissoorten makkelijker migreren. 

Bron: Natuurmonumenten 20-05-2015

Klik hier voor het hele artikel