2017 kende twee gezichten voor de otterpopulatie in De Onlanden. Enerzijds was er sprake van stabilisatie of zelfs groei van de populatiegrootte en –aanwas. Anderzijds vielen er in de loop van het jaar veel slachtoffers door verkeer en andere zaken. De turnover in de otterpopulatie lijkt dan ook behoorlijk groot te zijn. Lees verder in het uitgebrachte rapport van Stichting Natuurbelang De Onlanden ,

Bron: Stichting Natuurbelang De Onlanden

Klik hier voor het hele artikel