Otters stierven in Nederland uit door versnippering van leefgebieden, verkeer en milieuverontreiniging. Vijftien jaar geleden werd de otter in de Weerribben-Wieden met succes geherintroduceerd. Er is sindsdien hard gewerkt aan herstel van leefgebieden en waterkwaliteit.

Klik hier voor de onderzoek resultaten WUR (Wageningen University and Research)