In dit artikel van de Zoogdiervereniging een overzicht van de verbeteringen van de natte natuur in Nederland waardoor gebieden beter met elkaar verbonden zijn. Het is een prestatie van formaat: het herstel van een netwerk van waterrijke natuurgebieden en verbindingen in een dichtbevolkt land. Dertig jaar natuurherstel heeft eraan bijgedragen dat de otter zich sinds de herintroductie in de Weerribben-Wieden (2002) heeft kunnen verspreiden naar en vestigen in nieuwe gebieden en dus bezig is met een stevige opmars. Het jaar 2021 is niet voor niets uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Otter’.

Bron: Zoogdiervereniging dd 02-09-2021

Klik hier voor het hele artikel