Een studie van WUR met een plan van aanpak om destijds de Nieuwkoopse Plassen geschikt te maken als leefgebied voor meerdere otters. Uiteindelijk heett de otter zelf de Nieuwkoopse Plassen gevonden. In dit document vindt u uitgebreid informatie over het gebied en omstreken met betrekking tot de mogelijkheden die het de otters te bieden heeft.

Bron : Groene Hart Acedemie, Gem Nieuwkoop, In Holland

Klik hier voor het hele artikel