In 2012 is door de Zoogdierenvereniging een handleiding uitgeven voor het verspreidingsonderzoek van de otter; Hierin vind je veel wetenswaardigerheden over het diertje zoals uiterljk, habitat, geluid, voedsel, bedreiging, verspreiding, spraints, prenten enz, Ook afbeeldingen waarin duidelijk het verschil is te zien met "look a likes" zoals de Muskusrat, Beverrat, Nerts Bunzing of Bever. Heel veel informatie voor bv werkstukken over de otter

Bron: Zoogdierenvereniging 2012

 

Klik hier voor meer informatie