Dankzij herstelmaatregelen in otterleefgebieden, de aanleg van verbindingszones en een geslaagde herintroductie staat de otter staat sinds 2020 niet meer op de ‘Rode lijst’ voor zoogdieren. Ook in It Fryske Gea is hij teruggekeerd, bijvoorbeeld in Nationaal Park de Alde Feanen, het Easterskar, de Lendevallei, de Veenhoop, It Bûtefjild, Tjongerdellen en de Grutte Wielen. 

Bron: itfryskegea.nl 2020

Klik hier voor het hele artikel